Címlap

Vízügyi hírek

Nosztalgia

Hajdanában, amikor még a vízitársulatok aktívan részt vettek a vízkár-elhárításban (és az állam állta a költségeket), arról is jelentést kellett írni, hogy milyen védelmi beavatkozásokat végeztek. Az egyik kedvenc munka a gyökérzónás kotrás volt, értelemszerűen főleg víz alatti kotrással, hiszen a mederben magas vízszint volt.

Bővebben...

VTOSZ küldöttgyűlés, 2023 március 14., beszámoló

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének 2023. évi rendes küldöttgyűlésére 2023. március 14-én került sor Sződligeten. A beszámoló részben az írásos előterjesztésekhez szóbeli kiegészítést fűzött Szegedi Sándor elnök.

Bővebben...

VTOSZ küldöttgyűlés, 2023 március 14.

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége 2023. március 14.-én 10 órai kezdettel, a VTOSZ székhelyén (Sződliget, Névtelen utca 1212/1. hrsz. – praktikusan Göd, Délibáb utca 18. számmal szemben, DmRV telephely) küldöttgyűlést tart. A küldöttgyűlés meghívója a csatolt fájlban található.

Klímaadaptáció

Ahogy korábban jeleztük, az European Union of Water Management Associations – EUWMA (Vízgazdálkodási Társulatok Európai Szövetsége) 2022. szeptember 12-i közgyűlésén elfogadta a azt a nyilatkozatot, amely a klímaváltozásnak a lokális vízgazdálkodásra gyakorolt hatásaival és a megoldási módokkal foglalkozik. Most közreadjuk az EUWMA deklaráció magyar nyelvű változatát is.

Bővebben...

EUWMA deklaráció

A Vízgazdálkodási Társulatok Európai Szövetsége (EUWMA, European Union of Water Management Associations) a 2021. évi közgyűlésén (2021. szeptemberében) kezdett el intenzívebben foglalkozni a klímaváltozásnak a helyi (lokális) vízgazdálkodásra gyakorolt hatásával és az ezekre adandó válaszokkal. A tagszervezetek írásbeli véleményének kikérése, egy 2022. évi, tavaszi workshop tapasztalatainak feldolgozása után az EUWMA 2022. évi közgyűlése szeptember 12-én (Oostende, Belgium) hagyta jóvá azt a deklarációt, ami a tagországok véleményét fejezi ki.

Híreink

M E G H Í V Ó

 

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2023. május 23-án (kedd) 09,00 h-ra

ö s s z e h í v o m.

 

 

Küldöttgyűlés helye: 

4533 Sényő, Kossuth utca 69.

 

 

Napirendi pontok:

 

1.Döntés a Vízgazdálkodási társulat jogutód nélküli megszűnéséről végelszámolás útján.

M E G H Í V Ó

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2023. április 25-én kedd (09,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

 

 

Küldöttgyűlés helye: 

4533 Sényő, Kossuth utca 69.

 

 

Napirendi pontok:

 

Székhely válltozás

Tisztelt Partnereink!

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat székhelycíme megváltozott!

Az új cím: 4533 Sényő Kossuth utca 69.

Levelezési címünk változatlan: 4401 Nyíregyháza Pf.:6.

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Rendkívüli Küldöttgyűlését

2022. szeptember 20-án kedden (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

Küldöttgyűlés helye: Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)

                             Sényő, Kossuth u. 69.

 

 

Napirendi pontok:

 

M E G H Í V Ó

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2022 július 07-én csütörtökön (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

Küldöttgyűlés helye: Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)

                             Sényő, Kossuth u. 69.

 

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat rendkívűli Küldöttgyűlését
 
2021. június 22-én kedden (10,00 h-ra)
 
ö s s z e h í v o m.
 
Küldöttgyűlés helye: Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)
Sényő, Kossuth u. 69.
 
Napirendi pontok:
  1. Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2020. április 28-án kedd (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

 

 

Küldöttgyűlés helye:

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Intéző és Felügyelő Bizottságának 2./2020. (IV. 20.) Együttes határozata

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Intéző és Felügyelő Bizottságának 
2./2020. (IV. 20.) Együttes határozata
 a testület szervek ülésének a veszélyhelyzet fennállása alatt elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartásáról, valamint ülés tartása nélküli döntés/ határozat  hozataláról

Amiről az utcák mesélnek...A Nyírvíz Szabályozó Társulat alapításának emlékére

Az 1870-es évek elejének időjárását bőséges csapadék jellemezte. A Nyírség tavai megteltek, a talajvíz megemelkedett, sok bosszúságot okozva ezzel a gaz­dál­ko­dók­nak. A mezőgazdaság szem­pontjából elodázhatatlanná vált a Nyírvíz lecsapolása, amivel egyúttal új területeket is igyekeztek művelés alá vonni. Az összegyűlő vizek elvezetésére csatornák építésére volt szükség. Elsősorban ennek az összehangolt munkának a levezénylésére alakult meg a Nyírvíz Szabályozó Társulat.

Oldalak