Jelenlegi hely

Címlap

Fontosabb jogszabályok

 • Kormány 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 • Vidékfejlesztési miniszter 131/2013. (XII. 23.) VM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos módosításáról

 • Vidékfejlesztési miniszter 132/2013. (XII. 23.) VM rendelete a vízügyi szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 • Kormány 1979/2013. (XII. 23.) Korm. határozata a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedésekről

 • A Magyar Közlöny  30. számában 2011. március 22-én kihírdetésre került  a vízitrásulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvényt módosító 2011. évi XXII. törvény az „Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról”A 2011. évi XXII. törvény  2011. március 31-én lép hatályba. A törvény MK-ben megjelent szövege itt olvasható.
 • Megjelent és 2010. január 2-án lépett hatályba a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény (Magyar Közlöny 185. szám - 2009. december 18.)
 • 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
 • 26/2001. (VI. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, 34. § (4) és (5) bekezdése, 1. számú melléklete 6. pontja, 41. § (2) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 12. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.
 • Az Európai Parlament és Tanács 2000/60 EK Irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.
 • 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
 • 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról
 • 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet árvíz- és belvízvédekezésről
 • 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezésről
 • 1995. évi LVII trv. a vízgazdálkodásról (IX. fejezet a vízgazdálkodási társulatok)
 • 160/1995 (XII. 26.) Korm. rendelet a Vízgazdálkodási társulatokról