Jelenlegi hely

Címlap

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat rendkívűli Küldöttgyűlését
 
2021. június 22-én kedden (10,00 h-ra)
 
ö s s z e h í v o m.
 
Küldöttgyűlés helye: Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)
Sényő, Kossuth u. 69.
 
Napirendi pontok:
 1. Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.
  Előadó: Pehely Zoltán IB elnöke
   
 2. A Társulat 2020. évi gazdasági tervének és közcélú feladatainak teljesítése, javaslat a mérleg jóváhagyására.
  Előadó:
  Offenbächerné Imre Gabriella igazgató
   
 3. 2021. évi feladatok meghatározása.
  Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató
   
 4. A Felügyelő Bizottság megállapítása a 2020. évi társulati gazdálkodásról, a bizottság jelentése a mérleg felülvizsgálatáról.
  Előadó:
  Felügyelő Bizottság
   
 5. A könyvvizsgáló jelentése és a 2020. évi mérleg auditálása.
  Előadó:
  Dr. Házi Istvánné könyvvizsgáló
   
 6. Határozatok meghozatala.
   
 7. Egyéb ügyek, bejelentések
Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatása esetén minimálisan teljes bizonyítóerejű magánokiratban meghatalmazott képviselője részvételéről szíveskedjen gondoskodni.
Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes úgy jelen meghívóban hatályos alapszabályunk 9.5.2. pontja értelmében a 8 napon belüli időpontra összehívott 2. küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes.
A megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2021. június 22-én 10,30 órára hívja össze,
változatlan helyszínnel és napirenddel.
 
Nyíregyháza, 2021. június 14.
 
Pehely Zoltán s.k.
IB elnök
 
A kiadmány hiteléül:
Offenbächerné Imre Gabriella
igazgató