Jelenlegi hely

Címlap

M E G H Í V Ó

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2022 július 07-én csütörtökön (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

Küldöttgyűlés helye: Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)

                             Sényő, Kossuth u. 69.

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Pehely Zoltán IB elnöke

 

2.   A Társulat 2021. évi gazdasági tervének és közcélú feladatainak teljesítése, javaslat a mérleg jóváhagyására.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

3.   2022. évi feladatok meghatározása. 

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

4.    A Felügyelő Bizottság megállapítása a 2021. évi társulati gazdálkodásról, a

            bizottság jelentése a mérleg felülvizsgálatáról.

            Előadó: Felügyelő Bizottság

 

5. Határozatok meghozatala.

 

6.  Egyéb ügyek, bejelentések

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatása esetén minimálisan teljes bizonyítóerejű magánokiratban meghatalmazott képviselője részvételéről szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes úgy jelen meghívóban hatályos alapszabályunk 9.5.2. pontja értelmében a 8 napon belüli időpontra összehívott 2. küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes. 

A megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2022. július 07-én 10,30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

 

Nyíregyháza, 2022. június 28.

                                                                                              Pehely Zoltán s.k.

                                                                                                      IB elnök

A kiadmány hiteléül:

Offenbächerné Imre Gabriella

               igazgató

 

Küldött gyűlési beszámoló itt érhető el 

A küldött gyűlés jegyzőkönyve itt érhető el