Jelenlegi hely

Címlap

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Rendkívüli Küldöttgyűlését

2022. szeptember 20-án kedden (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

Küldöttgyűlés helye: Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)

                             Sényő, Kossuth u. 69.

 

 

Napirendi pontok:

 

1. A Társulat alapszabályának módosítása

Előadó: Pehely Zoltán IB elnöke

2. Határozatok meghozatala.

3. Egyéb ügyek, bejelentések

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatása esetén minimálisan teljes bizonyítóerejű magánokiratban meghatalmazott képviselője részvételéről szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes úgy jelen meghívóban hatályos alapszabályunk 9.5.2. pontja értelmében a 8 napon belüli időpontra összehívott 2. küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes. 

A megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2022. szeptember 20.-án 10,30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 09.

 

 

                                                                                              Pehely Zoltán s.k.

                                                                                                      IB elnök

 

A kiadmány hiteléül:

 

Offenbächerné Imre Gabriella

               igazgató

 

A küldött gyűlési jegyzőkönyvet itt olvashatják