Jelenlegi hely

Címlap

M E G H Í V Ó

 

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2023. május 23-án (kedd) 09,00 h-ra

ö s s z e h í v o m.

 

 

Küldöttgyűlés helye: 

4533 Sényő, Kossuth utca 69.

 

 

Napirendi pontok:

 

1.Döntés a Vízgazdálkodási társulat jogutód nélküli megszűnéséről végelszámolás útján.

            Előadó: Dr. Csermely Tibor ügyvéd

 

2. A végelszámolás kezdő időpontjának meghatározása, a végelszámoló megválasztása, díjazásának megállapítása, ezzel egyidejűleg a vezető tisztségviselők (Intézőbizottság elnöke és tagjai) felmentése. 

            ElőadóDr. Csermely Tibor ügyvéd

 

3.Alapszabály módosítása.

ElőadóDr. Csermely Tibor ügyvéd

 

4.  A jogutód nélküli megszűnéssel, végelszámolással kapcsolatos további határozatok meghozatala. 

ElőadóDr. Csermely Tibor ügyvéd

 

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, különösen azért, hogy a vízgazdálkodási társulat jogutód nélküli megszűnéséről eredményesen lehessen határozni. 

A Ptk., a Társulati törvény és a társulat alapszabályának 9.6.4. és 9.7.4. pontjai rendelkezései értelmében a küldöttgyűlés összes tagjának ¾-es (75%) igenlő szótöbbsége szükséges a jogutód nélküli megszűnés kimondásához.

 Akadályoztatás esetén megbízottjának részvételéről, meghatalmazásról szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2023.05.23.-án 9.30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

 

Nyíregyháza, 2023. április 25.

                                                                                              Pehely Zoltán s.k.

                                                                                                      IB elnök

A kiadmány hiteléül:

Offenbächerné Imre Gabriella

igazgató