Jelenlegi hely

Címlap

Meghívó

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2019. május 28-án kedd (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

Küldöttgyűlés helye:

 Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)

Sényő, Kossuth u. 69.

 

Napirendi pontok:

Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Pehely Zoltán IB elnöke

 

A Társulat 2018. évi gazdasági tervének és közcélú feladatainak teljesítése, javaslat a mérleg jóváhagyására.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

2019. évi feladatok meghatározása.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi társulati gazdálkodásról, a bizottság jelentése a mérleg felülvizsgálatáról.

Előadó: Felügyelő Bizottság

 

A könyvvizsgáló jelentése és a 2018. évi mérleg auditálása.

Előadó: Dr. Házi Istvánné könyvvizsgáló

 

Egyéb ügyek, bejelentések

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatása esetén megbízottjának részvételéről, meghatalmazásról szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2019. május 28-án 10.30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

 

Tájékoztató a küldött gyűléshez itt elérhető

Nyíregyháza, 2019. május 16.

 

                                                                                               Pehely Zoltán s.k.

                                                                                                       IB elnök

A kiadmány hiteléül:

     Bozsó Katalin

            leíró