Jelenlegi hely

Címlap

MEGÍVÓ

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat rendkívüli Küldöttgyűlését
2020. március 16-án hétfő (10,00 h-ra)
ö s s z e h í v o m.

 

 

Küldöttgyűlés helye: 

 Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)

Sényő, Kossuth u. 69.

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Pehely Zoltán IB elnöke

 

2. A társulat gazdálkodásának és aktuális vagyoni helyzetének bemutatása.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

3. Könyvvizsgáló előterjesztése a Társulat gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről.

Előadó: Dr. Házi Istvánné könyvvizsgáló

 

4. Döntés a Társulat tovább működéséről, vagy jogutód nélküli megszüntetéséről, (feloszlatásáról) és a kapcsolódó határozatok meghozataláról.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella

 

5. Határozatok meghozatala.

 

 

A 4. napirend fontosságára tekintettel kérem a küldötteket, hogy feltétlenül megjelenni szíveskedjenek. 

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. tv. 27.§ (3) bek., valamint hatályos Alapszabályunk értelmében:

„Az Alapszabály módosításához a jelen levő küldöttek legalább kétharmadának, a társulat megszüntetéséhez, egyesüléséhez, szétválásához, a csatlakozáshoz, illetve a kiváláshoz a küldöttgyűlés összes tagjának legalább 75%-ának a szavazatára van szükség.

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatása esetén minimálisan teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője részvételéről szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes úgy jelen meghívóban hatályos alapszabályunk 9.5.2. pontja értelmében a 8 napon belüli időpontra összehívott 2. küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes. 

A megismételt Küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2020. március 16-án 10,30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

 

Nyíregyháza, 2020. március 5.

Tájékoztató a küldött gyűléshez itt elérhető

                                                                                              Pehely Zoltán s.k.

                                                                                                      IB elnök

A kiadmány hiteléül:

 

Bozsó Katalin

       leíró