Jelenlegi hely

Címlap

Víz Keretirányelv

Hazánkban 2000 december 22-én hatályba lépett Víz Keretirányelv, mely legfőbb célkitűzése, hogy 2015-ig jó állapotba kell hozni minden felszíni és felszín alatti vizet (akkor, ha ez nem elfogadhatatlanul költséges, szakmai szempontból megvalósítható és nem sérti súlyosan a közérdeket). A felszíni vizek jó ökológiai állapotának biztosítása és megőrzése az egyik legfontosabb célkitűzés. 

 
Ennek az irányelvnek a sikere a Közösség és a tagállamok szintjén, valamint a helyi szinten folyó szoros együttműködésen és összehangolt tevékenységeken, továbbá az információkon, a konzultációkon és a társadalom - ide értve a vízhasználókat is - bevonásán múlik. 
 
A célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kell rögzíteni. Ezek elkészítésének határideje 2009 december 22. 
 
A vízgyűjtő gazdálkodási tervek kiegészíthetők a részvízgyűjtőkre, ágazatra, problémára vagy víztípusra irányuló részletesebb programokkal vagy gazdálkodási tervekkel a vízgazdálkodás különleges problémáinak kezelése céljából. 
 
Tavalyi év márciusában a Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII.21.) Kormányrendelet 19.§-a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció keretein belül a Víz Igazgató társadalmi vitára bocsátott a "Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdései" -ről szóló vitaanyagot. 
 
A Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóságok a konzultációt részben a Területi Vízgazdálkodási Tanács keretein belül valósítják meg, melynek, többek között, tagja a Vízgazdálkodási Társulat is. 
 
A Társulati kezelésű művekhez kapcsolódó intézkedések egyrészt a Társulatot, másrész a területen gazdálkodókat is érintheti, s az érintettek a társadalmi egyeztetés keretein belül hozzászólhatnak az intézkedési programokhoz. 
 
A területünkre vonatkozó előzetes intézkedési programok a Felső – Tisza – vidéki  Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (www.fetikovizig.hu) honlapján elérhetők. 
 
A Víz Keretirányelvel kapcsolatos részletes információk a www.vizeink.hu oldalon találhatóak.
 
Ide kattintva elolvasható a Víz Keretirányelv hazai megvalósítására vonatkozó Magyarország vízgyűjtő - gazdálkodási tervének országos háttéranyaga.